Боловсрол 281 0

ЕБС-ИЙН ТУРШИЛТЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА


12 дугаар сарын 16-18-ны өдрүүдэд, туршилтын магадлан итгэмжлэлд хамрагдаж буй нийслэлийн ерөнхий боловсролын 2 сургууль дээр магадлан итгэмжлэлийн хоёрдугаар үе шат буюу хөндлөнгийн үнэлгээний үйл явц эхэлж байна. БМИҮЗ-ийн мэргэжилтэн, шинжээчид дээрх өдрүүдэд тус сургуулиудад ажиллаж, магадлан итгэмжлэлийн 7 шалгуурын дагуу хөндлөнгийн үнэлгээ хийх юм.

Мэдээллийг түгээх