Ерөнхийлөгч 16910 79

Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны 11 дүгээр хэсгийн иргэдийн дунд уулзалт зохион байгууллаа

Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны Иргэний танхимд 2016.02.29-ны өдөр тус хорооны 11 дүгээр хэсгийн ахлагч

Х.Тэрбишийн хариуцсан хэсгийн иргэдтэй уулзалт, ярилцага зохион байгууллаа.
Уулзалтаар 2015 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил болон 2016 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлуудаа танилцуулж иргэдэд мэдээлэл өгсөн. Уулзалтанд нийт 25 иргэн оролцсон ба иргэдийн гаргасан зарим саналуудыг ажил хэрэгтээ тусган ажиллахаар боллоо. Цаашид энэ ажил хороодын нийт хэсгүүд дээр өрнөх ба иргэдээс ирсэн санал санаачлалага бүрийг дэмжиж ажиллах болно.

Мэдээллийг түгээх